osłony ceramiczne

CRYSTON 789

Zastosowanie:

Materiały z azotkowanego węglika krzemu mają zastosowanie w osłonach czujników termoelektrycznych stosowanych do pomiarów temperatury ciekłych stopów metali.

Dane Techniczne:

Osłonę z węglika krzemu azotkowanego CRYSTON 789 charakteryzuje:
– wysoka przewodność termiczna
– wysoka zdolność emisji
– odporność na skoki termiczne
– nie występuje przyczepność oraz nie tworzy się żużel wokół osłony
(nie występuje zwilżanie osłony w kąpieli w płynnym aluminium)
– nie dochodzi do zanieczyszczenia kąpieli przy zanurzaniu osłony
w trakcie rafinacji aluminium
– podwyższona odporność mechaniczna, która pozwala na zmniejszenie
grubości ścianki osłony, a w konsekwencji zmniejszenie bezwładności termicznej

Pobierz kartę produktu


 

SYALON

Zastosowanie:

SYALON jest materiałem ceramicznym powstającym przy dyfuzji pomiędzy krzemkiem azotu, tlenkiem glinu i azotkowanym tlenkiem glinu co daje Si-Al-O-N. Ze względu na dużą odporność na zużycie, szoki termiczne oraz obojętność w stosunku do produktów chemicznych znajduje zastosowanie w osłonach czujników termoelektrycznych stosowanych do pomiaru temperatury ciekłych stopów metali.

Dane Techniczne:

SYALON jest materiałem ceramicznym, którego zaletami są:
– obojętny w stosunku do produktów chemicznych
– nie reaguje z metalami żelaznymi oraz gazami
– długi czas użytkowania w kąpieli aluminium
– nie występuje zwilżanie osłony w kąpieli w płynnym aluminium
– nie zanieczyszcza kąpieli
– szczelność
– wysoka odporność na podwyższoną temperaturę
– wytrzymałość na szok termiczny
– mała średnica osłon

Pobierz kartę produktu